มูลนิธิรัฐบุรุษ

กองทุนการศึกษาศิลปะ “ป๋าเปรม” มอบทุน 242 ช่วยนิสิตนักศึกษา

กองทุนศิลปะ “ป๋าเปรม” สานต่อเจตนารมณ์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมอบทุนการศึกษาด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนเป็นการมอบทุนแบบเดิมมาเป็นแบบออนไลน์ นักศึกษาไม่ต้องมารับด้วยตนเอง

ซึ่งมอบให้กับนิสิตนักศึกษาศิลปะ 40 สถาบันจำนวน 129 ทุน พร้อมช่วยนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จำนวน 113 ทุน รวมทั้ังสิ้นจำนวน 242 ทุน

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และคณะกรรมการฯได้ลงนามมอบทุนปี 2564 ให้กับนิสิตนักศึกษาจาก 40 สถาบัน จำนวน 129 ทุน และทุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 113 ทุน

กองทุนป๋าเปรม

พร้อมนี้ พลเอกสุรยทธื จุลานนท์ ยังได้แสดงความปรารถนาดี ให้ปี 2565 เป็นปีแห่งความหวัง และความสำเร็จของนิสิต นักศึกษา ทางด้านศิลปะทุกคน ให้นำความสร้างสรรค์และนำความรู้จากการศึกษามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ดังเจตนารมย์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ขณะที่อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ก็คาดหวังว่าปีนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 น่าจะทุเลาเบาบางลงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้จำหน่ายผลงานศิลปกรรมของกองทุนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินผู้เคยได้รับทุนของกองทุนฯ เสมือนรุ่นพี่ที่ได้ส่งต่อมาที่รุ่นน้อง ทางกองทุนฯ ได้นำภาพผลงานเหล่านั้นออกจัดจำหน่ายทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.creativeartfund.com ทำให้เกิด พื้นที่แสดงงานออนไลน์ และกิจกรรมการตลาดทางด้านศิลปะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการหาทุนเพิ่มและมีนิทรรศการศิลปะออนไลน์ เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยรายได้จากการจำหน่ายนั้นทางกองทุนฯได้นำมาเป็นทุนให้แก่นักศึกษารุ่นต่อๆไป

ติดตามบทความและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ solarpowertoptips.com

Releated